hero

Dopad kreativních uměleckých terapií na psychické poruchy

Dopad kreativních uměleckých terapií na psychické poruchy

Rozumění kreativním terapeutickým uměním

Jedná se o různá umělecká media, která terapeuti využívají jako nástroj pro změnu, a to jak na fyzické, tak na psychické úrovni. Kreativní terapie mohou být využívány v různých formách, jako je hudba, tanec, drama, malba, sochařství, fotografování, kresba, psaní a další. Ale jak tedy tato terapie funguje a jak je možné, že má tak výrazný dopad na psychické poruchy? No, samozřejmě jsem se na to podívala...

Umění jako lék

Je všeobecně známo, že umění má léčivou moc. Je to něco, co si lidé uvědomili už před tisíci lety. Umění nám pomáhá vyjádřit naše pocity a emocionální stavy, které bychom jinak nedokázali slovy vyjádřit. Díky umění můžeme upustit od svých strachů a obav, přežít traumatické zážitky a naučit se, jak navazovat vztahy se světem kolem nás a sami se sebou. A jak na mě samotnou měly umělecké terapie vliv?

Možná vám budu připadat jako z jiné planety, když se přiznám, že jsem výlovem rybníka objevila kreativní terapii. Ne, nemýlím se, výlovem rybníka. Lidé chodí na výlov rybníka pro kapry, já tam našla terapii. Byla to malířská metoda botou - metoda, která vám umožňuje tvořit bez použití tradičních nástrojů jako štětce. Místo toho používáte botu (nebo cokoli jiného, co je po ruce), kterou namáčíte do barvy a poté tvoříte své umělecké dílo. A víte co? Funguje to.

K jakým změnám dochází?

Počáteční účinky terapie mohou být velmi jemné a téměř nepostřehnutelné, ale s postupujícím časem se ukazují jako pozitivní změny v našem chování a emocionálním stavu. Často se stává, že se skrze umění začínáme vnímat jako silnější, nezávislejší, otevřenější a smířlivější. A jak přesně k tomu dochází?

Kreativní terapie pracují na mnoha úrovních. Na fyzické úrovni může být umění způsobem, jak se vyrovnat s bolestí a napětím, ale pro nás důležitější je psychická úroveň. Tady se stávají výrazovým prostředkem pro naše vnitřní konflikty a emocionální stresy. Umění je způsobem, jak sdělit to, co jinak zůstává nevyslovené.

Kreativní umění v praxi

Na svém blogu jsem se již několikrát dotkla tématu, jak umění dokáže léčit. Už jste někdy slyšeli o arteterapii? Je to forma terapie, která používá umělecké procesy jako prostředek k dosažení psychické, emocionální a fyzičké léčby. V rámci tohoto typu terapie mohou klienti využít řadu uměleckých technik a materiálů, jako je kreslení, malování, sochaření atd., aby prozkoumali své pocity, usměrnili své chování nebo lépe porozuměli si sami sobě a ostatním.

Klienti jsou podporováni v tom, aby se vyjádřili skrze umění, aniž by museli mluvit o tom, co prožívají. Tohoto se dosahuje skrze proces tvoření, který je samo o sobě uvolňující a léčebný. Klienti se učí lépe porozumět svým emocím, a budovat tak i větší sebeúctu a sebedůvěru.

Umění jako zrcadlo duše

Umění je často považováno za zrcadlo naší duše. Když tvoříme, ukazujeme ostatním kousek sebe sama. Ale co když vám řeknu, že to není jen o tom, co tvoříme, ale také o tom, jak to tvoříme. Proces tvoření sám o sobě může být velmi odhalující. Pomáhá nám lépe pochopit, co prožíváme, jak se cítíme a jak se vyrovnáváme se svými problémy. A teď mi dovolte podělit se o jeden příběh z mého vlastního života.

Nejsem ani malířka, ani sochařka ani básnířka. Ale jednoho dne, v době, kdy jsem procházela těžkou životní zkouškou, jsem zjistila, že mám potřebu se vyjádřit jinak než slovy. A proto jsem začala malovat. Ne, nejsem profesionál, dokonce bych řekla, že jsem v tom dost neprofesionální. Ale to nevadí, protože pro mě jde o proces, ne o výsledek. A místo abych se soustředila na to, zda je obraz dobrý nebo špatný, soustředím se na to, jak se cítím, když ho tvořím.

Závěr

Terapie využívající kreativní umění nám může pomoci zlepšit naši kvalitu života tím, že využíváme jedinečnou schopnost umění napomáhat léčení, růstu a sebepochopení. A i když umění jako léčebnou formu pochopitelně nezaručuje okamžité výsledky, nabízí nám konstantní a trvalý způsob, jak nám pomoci změnit náš život k lepšímu. A já jsem za tuto možnost nesmírně vděčná.

Tak a to je vše, co jsem vám chtěla dneska říct. Doufám, že jsem vás inspirovala k tomu, abyste se i vy pokusili najít svůj vlastní kreativní výraz. A třeba i vy objevíte svůj výlovek rybníka.

Napsat komentář

Odeslat komentář