hero

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

V Centru Zdraví Homolka si vážíme důvěry, kterou nám naši klienti svěřují, a jsme si vědomi odpovědnosti za ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Tato stránka Zásady ochrany osobních údajů popisuje, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je používáme, práva, která vám jako subjektu údajů náleží, a jak můžete svoje práva uplatnit. Usilujeme o transparentní komunikaci a otevřený přístup k zpracování vašich osobních údajů, abychom zajistili nejen jejich bezpečnost, ale i vaše pohodlí při používání našich služeb. Proto věnujte prosím péči čtení následujících informací, které jsou zde prezentovány pro váš lepší přehled a orientaci ve světě osobních údajů.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje představují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, a to jménem, číslem, umístěním, identifikátorem online nebo na základě jedné či více charakteristik, které jsou pro danou fyzickou osoby specifické. V rámci našich služeb mohou být tyto údaje různé, jako například vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, zdravotní informace a další údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pro zlepšení kvality péče, kterou nabízíme. Zpracování osobních údajů je veškerá činnost, kterou s osobními údaji provádíme, ať už se jedná o jejich sběr, uchovávání, používání, zpřístupňování nebo likvidaci.

Jak sbíráme a používáme osobní údaje

Sběr osobních údajů se uskutečňuje v několika fázích, a to jak při fyzickém, tak elektronickém kontaktu s naším centrem při poskytování služeb. Ochrana osobních údajů probíhá od prvního kontaktu s klientem a pokračuje i po ukončení poskytování našich služeb, ve

Napsat komentář

Odeslat komentář