hero

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V Centru Zdraví Homolka si velmi vážíme soukromí našich klientů a návštěvníků webu. Je pro nás důležité, abychom zaručili ochranu osobních údajů a dodržovali nařízení GDPR. V následujících odstavcích podrobně vysvětlujeme, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, jaké máte možnosti ohledně správy vašich informací a jaké bezpečnostní opatření přijímáme k ochraně vašich dat. Podrobně se zmiňujeme o právech subjektů údajů, postupu při jednání s dotazy a mechanismů ochrany soukromí, které jsme implementovali pro zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů. Je naší povinností zajistit, aby byla tato pravidla transparentní, a aby měla jednoduchou formu pro lepší porozumění ze strany našich klientů.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která jsou chráněna nařízením GDPR. Mezi tato práva patří právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz (tzv. 'právo být zapomenut'), právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V tomto oddílu je detailně vysvětleno, jak můžete svá práva uplatňovat a jakým způsobem vám v tom může Centrum Zdraví Homolka pomoci. Prošetříme každý požadavek s nejvyšší pečlivostí a odpovíme vám v co nejkratším možném čase.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v našem Centru jsou založeny na zásadě právnosti, spravedlnosti a transparentnosti. Osobní údaje sbíráme jen za účelem, který je předem definován, a zpracováváme je pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytně nutné. Toto oddělení obsahuje detailní popis účelů, pro které vaše data sbíráme, vysvětlení toho, komu mohou být vaše údaje předávány, a informace o tom, jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. Vysvětlujeme také proces, jakým můžete aktualizovat nebo změnit osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Pro veškeré otázky a požadavky týkající se zpracování osobních údajů můžete kontaktovat pana Václava Kováře na emailové adrese [email protected] nebo korespondenčně na adrese Masarykova 2, 601 77 Brno, Česká republika. V tomto oddílu jsou uvedeny všechny důležité kontaktní informace, které můžete v případě potřeby využít k uplatnění vašich práv ohledně ochrany osobních údajů. Zavázali jsme se odpovědět na veškeré vaše dotazy a poskytnout potřebné informace v souvislosti s ochranou vašich dat bez zbytečného odkladu.

Bezpečnost a ochrana údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás v Centru Zdraví Homolka prioritou. Uvádíme přehled technických a organizačních opatření, která jsme přijali k zajištění bezpečnosti vašich dat před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Všechny tyto kroky jsou průběžně prověřovány a aktualizovány tak, abychom dodržovali nejnovější standardy v oblasti ochrany dat a soukromí. Detailně popisujeme rovněž, jakým způsobem jsme nastavili vnitřní směrnice a školení pro zaměstnance, aby každý člen našeho týmu byl řádně informován o důležitosti ochrany osobních údajů a jak se má v praxi chovat k zajištění této ochrany.

Napsat komentář

Odeslat komentář