hero

Podmínky použití

Úvod

Vítejte na webu Centrum Zdraví Homolka, který je součástí našeho závazku poskytovat kvalitní informace a služby v oblasti zdravotnictví. Přečtením těchto Podmínek použití souhlasíte s jejich obsahem a zavazujete se je dodržovat při každé návštěvě naší webové stránky. Tyto Podmínky mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny, proto doporučujeme jejich pravidelnou revizi. Užívání webu po změně Podmínek použití znamená váš souhlas s aktualizovaným textem.

Poskytované informace

Informace na webu Centrum Zdraví Homolka jsou poskytovány s cílem informovat širokou veřejnost o různých aspektech zdravotní péče, wellness a zdravého životního stylu. Uveřejněné informace jsou pečlivě připravovány našimi odborníky, avšak nezastupují osobní konzultaci s lékařem nebo zdravotním specialistou a nemohou být použity jako náhražka profesionálního lékařského poradenství či léčby.

Práva a odpovědnost

Tento web je chráněn autorským zákonem a jeho obsah, včetně textů, obrázků, grafiky a dalších materiálů, je majetkem Centra Zdraví Homolka nebo jeho partnerů. Jakékoli neoprávněné použití materiálů zveřejněných na tomto webu je přísně zakázáno a je v rozporu s autorským právem, obchodním zákoníkem a dalšími příslušnými zákony. Uživatelé se zavazují respektovat autorská práva a nebudou materiály z webu reprodukovat, rozšiřovat ani jinak neoprávněně využívat.

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro nás prioritou. Všechny poskytované informace jsou zpracovyány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Jakékoli informace získané od uživatelů našeho webu budou použity výhradně za účelem zlepšení poskytovaných služeb a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám bez výslovného souhlasu uživatele.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací, neváhejte kontaktovat vlastníka webu, pana Václava Kováře, na adresu [email protected]. Můžete také využít korespondenční adresu: Masarykova 2, 601 77 Brno, Česká republika. Veškeré dotazy budou zpracovány s nejvyšší pečlivostí a odpovědností.

Napsat komentář

Odeslat komentář