hero

10 běžných omylů o úzkosti z narušeného zdraví

10 běžných omylů o úzkosti z narušeného zdraví

Zdravotní úzkost není choroba

V prvé řadě vyhoďme z okna tento nejoblíbenější mýtus - že zdravotní úzkost je sama o sobě choroba. Nebudeme kolem toho chodit - není. Zdravotní úzkost je normální a přirozená. Kdo by nebyl občas nervózní, když je mu špatně nebo když má doktorskou prohlídku? To je naprosto normální. Ba co více, může být dokonce zdravé. Zdravotní úzkost může zmobilizovat naše tělo a mozek k tomu, aby se postarali o to, co se s námi děje. Ale podívejme se na to z jiného úhlu pohledu. Strach vás nikdy nezabije, i když to tak může někdy připadat. Zdravotní úzkost může být obtížná, může nám ztěžovat život, ale neni to choroba. Naopak, mnoho odborníků si myslí, že to může být známkou toho, že náš mozek pracuje přesně tak, jak by měl.

Není to v hlavě

Druhým často opakovaným mýtem, který bychom měli rozbít, je ten, že zdravotní úzkost je 'jen v hlavě'. To je nesmysl. Zdravotní úzkost se projevuje mnoha fyzickými příznaky - od bolesti hlavy až po nevolnost. Když máte zdravotní úzkost, tělo reaguje tak, jako byste byli v reálném fyzickém nebezpečí. Srdce bouchá, dýcháte rychleji, možná se i potíte. Může to být velmi děsivé, ale opět, to ukazuje, že váš mozek funguje. Reaguje na vnímané hrozby, a to je důležitá věc k přežití, kterou jsme si zachovali od dávných časů, kdy jsme museli bojovat s tygry a medvědy. Martina, moje úžasná manželka, mi občas říká, že moje představivost je příliš bujná - a v případě zdravotní úzkosti to může být pravda.

Zdravotní úzkost je pro slabé

Třetí mýtus o zdravotní úzkosti je ten, že je to pro slabé. Neexistuje vědecký důkaz, který by tento argument podpořil. Každý člověk, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo ekonomickou situaci, může trpět zdravotní úzkostí. Vtipným prvkem tohoto mýtu je, že mnozí lidé, kteří se považují za 'silné', mohou ve skutečnosti trpět zdravotní úzkostí, aniž by to věděli. Mohou se domnívat, že jejich stálé obavy o své zdraví jsou jen znamením jejich 'obyčejné' úzkosti. Je důležité si uvědomit, že zdravotní úzkost nemá nic společného se silou nebo slabostí. Je to jen způsob, jakým náš mozek reaguje na stres.

Zdravotní úzkost se léčí jen medikací

Čtvrtý mýtus o zdravotní úzkosti, který je třeba vyvrátit, je ten, že se dá léčit pouze medikací. Ani náhodou! Léky mohou někdy pomoci zmírnit příznaky zdravotní úzkosti, ale nejsou jedinou léčbou. Kombinace medikace, terapie, samopomoci a životních změn může mít mnohem větší účinek. Možná si pamatujete, když jsem před pár lety začal s meditací. Původně jsem to zkoušel z legrace, ale nakonec mi to pomohlo zvládnout moji úzkost lépe než jakékoli léky. A co více, nebyly tam žádné vedlejší účinky (kromě toho, že jsem se občas trochu uspal)!

Zdravotní úzkost se dá jednoduše překonat

Pátý mýtus je ten, že zdravotní úzkost lze jen tak překonat. Že stačí, když se 'přestanete obávat' nebo 'nebudete na to myslet'. Toto je zcela nesprávné a může být dokonce škodlivé. Zdravotní úzkost je komplexní problém, který se vyvíjí po dlouhou dobu - a taky se neléčí přes noc. Změna myšlenkových vzorců a zvládání stresu je proces, který vyžaduje čas a úsilí. Pokud již trpíte zdravotní úzkostí, na toto si pamatujte: Nestyďte se za to. Jste silný, i když se tak necítíte. A vždy je zde pomoc, kterou můžete získat - ať už jde o terapii, léky, podporu od rodiny a přátel nebo online zdroje.

Zdravotní úzkost znamená, že jste hypochondr

Šestý a poslední mýtus o zdravotní úzkosti, který bych chtěl vyvrátit, je ten, že pokud ji máte, jste hypochondr. To je nesmysl. Hypochondrie je zastaralý termín, který byl používán k popisu lidí, kteří byli přesvědčeni, že jsou vážně nemocni, i když nebyli. Dnes odborníci preferují termín "nemocná úzkost", která lépe popisuje, co se děje. To ale neznamená, že pokud trpíte zdravotní úzkostí, musíte být nemocní z jakékoliv nemoci. Znamená to jen, že váš mozek reaguje na stres nebo strach tím, že zesiluje vaši vnímavost k tělesným příznakům a činí vás citlivějšími na ně. A to ještě jednou - nestyďte se za to!

Napsat komentář

Odeslat komentář